Ny lov kan ramme lovlydige danskere

Foto: Rigspolitiet

En ny lov kan gå ud over de helt forkerte. Det mener i hvert fald den store organisation FDM, der nu rejser en kritik.

Det er et nyt lovforslag mod vanvidsbilister, der vil give myndighederne mulighed for at konfiskere og sælge biler benyttet til vanvidskørsel, uanset hvem ejeren er. Men forslaget møder kritik fra FDM, der mener, det risikerer at straffe uskyldige bilejere og krænke ejendomsretten.

Lovlydige bilejere risikerer at få konfiskeret deres bil af myndighederne, hvis den er blevet benyttet til vanvidskørsel af en anden bruger. Det kan være resultatet af et nyt lovforslag, der har bred politisk opbakning, og som førstebehandles torsdag 4. februar. Sådan skriver FDM i en pressemeddelelse. 
 
FDM støtter kampen mod vanvidsbilisme og ser gerne hårdere straffe til vanvidsbilisterne, men forslaget møder kritik, da det også vil straffe uskyldige, der intet havde med vanvidskørslen at gøre.
 
”Som samfund hverken kan eller skal vi finde os i vanvidskørsel, og vi skal slå hårdt ned på vanvidsbilister. Men selvom vi støtter store dele af lovforslaget, er vi alligevel kritiske overfor den del, der handler om konfiskation af uskyldige bilejeres biler. Det er langtfra givet, at vanvidsbilisten ejer bilen, og når bilen er ejet af en anden end vanvidsbilisten, straffer man ved konfiskation en uskyldig tredjepart, som ikke har begået eller været vidende om den forbrydelse, som vanvidsbilisme er,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange, og tilføjer:
 
”Men kan det bevises, at bilens ejermand på forhånd har været vidende om risikoen for, at den vil blive brugt til at køre vanvidskørsel, så er konfiskation og salg selvfølgelig på sin plads. Man skal hverken have ondt af vanvidsbilister eller dem, der står i ledtog med dem.”

Kan få uforusete konsekvenser

Både FDM og flere andre organisationer har i deres høringssvar været kritiske overfor, at sanktionerne kan ramme uskyldige bilejere.

Vedtages forslaget i sin nuværende form, frygter FDM, at det kan få store konsekvenser for private bilejere, både ved almindeligt udlån, men også hvis man lejer sin bil ud gennem en deleøkonomisk tjeneste. I praksis vil der således være situationer, hvor det vil være umuligt for den private bilejer på forhånd at forudse, om låntager eller lejer i det konkrete tilfælde ender med at benytte bilen til vanvidskørsel. Også delebilsordninger, leasing- og udlejningsselskaber samt de såkaldte bybiler som ShareNow og Green Mobility vil blive ramt af denne lovændring.
 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det da også, at det ikke kan afvises, at konfiskation af uskyldige personers og virksomheders ejendomsret er i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 
”Ligesom forslaget bryder med et bærende princip i vores samfund om, at vi ikke straffer nogen for en forbrydelse, de ikke har begået, kan det være et voldsomt indgreb i ejendomsretten. Konsekvensen er, at FDM fremover må fraråde, at man låner eller lejer sin bil ud – heller ikke til nære venner, søskende, børn eller kolleger. I værste fald risikerer man nemlig at miste sin bil. Det, mener vi, er stærkt problematisk,” siger Dennis Lange.   
 
FDM foreslår, at man i stedet for at konfiskere bilen på stedet beslaglægger den, når vanvidsbilisten stoppes af politiet, og denne ikke selv ejer bilen. Hvis bilejeren ikke vidste, at bilen ville blive brugt til vanvidskørsel, får bilejeren sin bil tilbage. Endelig har FDM også foreslået, at der afsættes flere midler til færdselspolitiet, anklagemyndigheden og domstolene, da strengere straffe kun nytter, hvis risikoen for at blive opdaget og dømt reelt er til stede.