Rejseholdet vender tilbage

Foto: Shutterstock

Snart er rejseholdet tilbage, oplyses det.

20 nye nærpolitienheder og 300 flere betjente til den borgernære politiindsats i politikredsene og en genetablering af rejseholdet. En ny national efterforskningsenhed i jagten på samfundsundergravende kriminalitet og reform af Rigspolitiet. Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstid.

Det er nogle af nøgleinitiativerne fra justitsminister Nick Hækkerup, der i dag har præsenteret regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelese. 

Selv om Danmark har et politi og en anklagemyndighed, der hver dag yder en kæmpe indsats, er der fortsat en række udfordringer, der kræver handling.

Tættere på borgerne

Politiet er kommet for langt væk fra borgerne. Sagsbehandlingstiden i straffesager er stigende. Nye kriminalitetstendenser inden for økonomisk og it-relateret kriminalitet fylder mere og mere i politiets og anklagemyndighedens arbejde målt på både omfang og kompleksitet.

Det er nogle af de udfordringer, som justitsminister Nick Hækkerup i dag har adresseret med regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, der blev præsenteret på et pressemøde ved Station Vest i Frederikssund.

Regeringens udspil har fire overordnede temaer som omdrejningspunkt og indeholder i alt 23 initiativer.

  1. Nærhedsreform af politiet
  2. Frihed til lokale løsninger
  3. Jagten på samfundsundergravende kriminalitet styrkes
  4. Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstid

”Regeringen vil med udspillet til en ny flerårsaftale tage et markant skridt for at få dansk politi tættere på borgerne. Vi vil gøre op med de seneste års centralisering ved at oprette 20 nye nærpolitienheder og tilføre ressourcer til 300 operative betjente til det borgernære politiarbejde i politikredsene. Dette er det første store skridt i regeringens nærhedsreform, hvor en reform af Rigspolitiet er et vigtigt element," udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S) og tilføjer: 

´"Samtidig opretter vi et stærkere værn mod den svære samfundsundergravende kriminalitet med en ny national efterforskningsenhed, og der dedikeres flere hænder til at nedbringe bunkerne af straffesager til gavn for ofrene. Det er store og ambitiøse forandringer for dansk politi, regeringen lægger op til. Jeg ser nu frem til forhandlingerne med Folketingets partier, så vi i fællesskab kan finde robuste og varige løsninger, så vi får et politi, der er dér, hvor danskerne har brug for det.”

Regeringens samlede oplæg til en ny flerårsaftale indebærer et løft af politiets og anklagemyndighedens bevillinger med ca. 600 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2024 i forhold til bevillingen på finansloven for 2020. Regeringen har anvist fuld finansiering af oplægget.

Justitsministeren indleder forhandlingerne om en ny flerårsaftale sammen med Folketingets partier den 25. august.