Kendt taxaselskab tiltalt: “Det er en alvorlig sag”

Københavns Politi har rejst tiltale mod taxaselskabet “4x35”, i hvad der kaldes en “pricipiel og alvorlig” sag.

Det kendte taxaselskab “4x35” som har over 1000 vogne i hovedstadsområdet, er efter indførelsen af den nye GDPR-lovgivning kommet i problemer efter et besøg fra Datatilsynet i efteråret 2018, det fortæller Københavns Politi i en pressemeddelelse

Under tilsynet blev det konstateret at taxaselskabet havde oplysninger om et betydeligt antal kunder i form af telefonnumre og lokaliseringsdata vedrørende opsamlings- og afleveringsadresser, som der ifølge Datatilsynets opfattelse ikke længere var grundlag for at opbevare.

Trods at kundernes navne var anonymiserede, kunne oplysningerne om kundernes taxature sammenholdt med deres telefonnumre efter Datatilsynets opfattelse henføres til de enkelte kunder. 

Anklager fra Københavns Politi, Birgitte Lodberg udtaler: 

”Anklagemyndigheden anser dette som en både principiel og alvorlig sag, som skal være med til at fastlægge en række principielle spørgsmål til fortolkningen af GDPR-lovgivningen”.

Der var data på op mod ni millioner personhenførbare taxature. Det var på baggrund af denne opdagelse, at Datatilsynet politianmeldte taxaselskabet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen. 

Københavns Politi og Anklagemyndigheden støttede op om Datatilsynets vurdering af sagen - og derfor blev der rejst tiltale mod selskabet for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen.