Skab glæde ved læring for dit ordblinde barn hos Ordblindetræning

Foto: Unsplash

Dette indhold er sponsoreret

 

Hvis dit barn er ordblind, så kan skolegang og socialt liv være en hård ting i løbet af barndommen og ungdommen. Ordblindhed gør læsning, skrivning og stavning sværere, og det kan oftest tage motivationen og selvtilliden fra børn. 

Det er derfor vigtigt, at du sørger for de rette faglige rammer for dit barn, så dit barn får den rette støtte i løbet af skolegangen. Dette kan både styrke dit barns faglige resultater, samt skabe bedre trivsel for dit barn i skolen. 

Ordblindetræning er en kursusvirksomhed, som har specialiseret sig i ordblindhed. Her kan du tilknytte dit barn i et tutor forløb eller ordblindeundervisning, som vil fokusere på at styrke dit barns faglighed og genskabe glæden ved læring for dit barn. 

Dokumenteret resultater

Ordblindetræning har med sin undervisning af ordblinde skabt positive resultater for ordblinde elever. De dokumenterede resultater viser blandt andet, at elever har udviklet deres skriftsproglige færdigheder, set en forbedring i stavning og ordafkodning, og set en positiv udvikling i grundlæggende læsning og stavning. 

Virksomheden har allerede hjulpet over 3000 børn og unge med ordblindhed, og dermed får dit barn et forløb med kompetente professionelle, som kan skabe positive resultater for dit barn.

Udover den faglige udvikling, så har elever også fået et stort selvtillidsboost, som har påvirket børn og unges sociale liv og generelle trivsel i skolen. 

Hjælp til ordblinde er tilgængeligt

Ordblindetræning har afdelinger i mange byer rundt omkring i Danmark. Dermed er hjælp til ordblinde blevet mere tilgængeligt, da der i de mange afdelinger både tilbyder ordblindeundervisning samt kurser i ordblindetræning. 

Denne træning har Ordblindetræning gjort tilgængelig gennem ti kommunale partnerskaber. Her tilbyder Ordblindetræning kurser til rådighed i kompetenceudvikling af fagprofessionelle med speciale i ordblindhed, hvilket er med til at styrke de faglige rammer for ordblinde børn og unge. 

Virksomheden har også afholdt 225 kurser på skoler, hvor ordblinde elever kan deltage i kurser. Disse kurser har både styrket elevernes faglige evner, såvel som deres sociale kompetencer. 

Udvikling af undervisningsmateriale

Virksomheden har også igangsat udvikling af undervisningsmaterialer til ordblinde, for at sikre et højt fagligt niveau for alle elever. Dette materiale udarbejdes i samarbejde med Alinea, som blandt andet også samarbejder med Danmarks bedst anmeldte lektiehjælp GoTutor

Dermed bliver dit barn garanteret høj faglig støtte, som både vil skabe faglige forbedringer trods ordblindhed, samt give dit barn mere glæde for læring. Ultimativt vil dit barn få en bedre trivsel i skolen og få et bedre socialt liv.