Slår alarm: "Det er helt uacceptabelt"

Foto: Rigspolitiet

Nu afsløres en alvorlig sandhed, der får eksperter til at slå alarm.

Omkring 11.400 kvinder bliver årligt voldtaget eller forsøgt voldtaget, viser en ny stor offerundersøgelse. Der er behov for, at regeringen sætter ind med en massiv forebyggelsesindsats, mener Det Kriminalpræventive Råd.

Cirka 11.400 kvinder bliver årligt udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det viser netop offentliggjorte tal fra offerundersøgelsen ’Udsathed for vold og andre former for kriminalitet’, som Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet har gennemført i samarbejde med Københavns Universitet. Det tal er voldsomt stort og kalder på handling, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Erik Christensen.

"Vi står som samfund med et alvorligt problem, vi må tage seriøst. Det er helt uacceptabelt, at så mange kvinder oplever at blive udsat for voldtægt. Vi er nødt til at gøre meget mere for at forebygge, at kvinder i tusindtal bliver voldtaget og seksuelt krænkede," siger Erik Christensen.

Flere bliver voldtaget

Tallet 11.400 er et gennemsnit for årene 2017-2019 på grund af usikkerheder for de enkelte år. Alligevel ser analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Jonas Mannov en tydelig stigende tendens.

"Der er en klar stigning. Flere og flere kvinder tilkendegiver, at de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Og 11.400 er et stort tal. Det svarer til, at over 200 kvinder om ugen bliver udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg. Det er vi nødt til at gøre noget ved," siger Jonas Mannov.

Tallet skal ned

Formand for Det Kriminalpræventive Råd Erik Christensen mener, at de nye tal nødvendiggør en bred og omfattende forebyggelsesindsats.

"Voldtægt er et komplekst problem, som vi desværre ikke løser med et snuptag. Vi er nødt til at sætte ind flere steder, hvis vi for alvor vil have antallet af ofre bragt ned. Der er brug for bedre seksualundervisning både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Samfundet skal blive bedre til at finde og behandle udsatte børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd, så de ikke når at krænke andre. Endelig bliver vi nødt til at passe bedre på flergangsofre. Virkeligheden er, at hvert fjerde offer udsættes for voldtægt, ikke bare en gang, men flere gange," siger Erik Christensen.

Det Kriminalpræventive Råd opfordrer nu regeringen til at trække i arbejdstøjet og samle alle aktører på området. Der er behov for, at myndigheder, organisationer, politikere og eksperter, bringer deres viden i spil og forpligter sig til at nedbringe antallet af voldtægtsofre.

"Der er er tidligere sat fokus på politiets håndtering af voldtægtsanmeldelser og hjælpen til voldtægtsofre. Og der er også en ny voldtægtslovgivning på vej. Det er bestemt fornuftigt, men vi skal gribe ind, før skaden sker," siger Erik Christensen.