Sendes på gaden i dag: Danske bilister tjekkes på ny måde

Foto: Shutterstock

Nu tages et nyt våben i brug

Nyt udstyr kan måle forurening fra biler, mens de kører. Det implementeres nu i indsatsen mod tunge køretøjer, der forurener for meget I dag går jagten for alvor ind, når Færdselsstyrelsen for første gang tager nyt våben mod forurening i brug.

Der er tale om såkaldt plume chasing-udstyr, som styrelsen nu har fået monteret på en af sine biler til vejsidesyn. Og med udstyret bliver det muligt at måle forurenende udstødning fra tunge køretøjer, mens de kører, slår Transportministeriet fast i en pressemeddelelse 

"Vi skal ikke finde os i køretøjer, som udleder mere NOx end tilladt – uanset om det sker på grund af uagtsomhed eller manipulation. NOx er både miljø- og sundhedsskadeligt, og med Færdselsstyrelsens nye udstyr er det nu muligt at kontrollere udstødningsgassen under kørsel, så vi kan begrænse udledningen og ikke mindst fange dem, der snyder. Med det nye udstyr understreger vi Danmarks førende position på området. Det kan vi kun være stolte af," siger transportminister Benny Engelbrecht (S)

Færdselsstyrelsen har i første omgang fået leveret ét af to bestilte sæt plume chasing-udstyr, som kan flyttes rundt mellem styrelsens biler. Styrelsen forventer at tage det andet sæt i brug i løbet af efteråret 2021.

Målrettet og effektiv indsats

Over de seneste år er der oplevet en tendens til kørsel med defekte eller manipulerede systemer til begrænsning af NOx-udledning på tunge køretøjer; en tendens som myndigheder i de øvrige europæiske lande også oplever. Manipulationen sker antageligt, fordi det kan være dyrt at drive og vedligeholde de lovpligtige systemer til efterbehandling af udstødning, og der bliver derfor spekuleret i at frakoble dem, fortæller ministeriet

Fra 2018 frem til medio 2021 har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Politiet og Miljøstyrelsen gennemført et projekt, som skulle undersøge metoder til at afsløre manipulerede køretøjer, herunder plume chasing, og formålet med nu at indkøbe plume chasing-udstyr er at målrette Færdselsstyrelsens vejsidekontrol med miljøkrav til tunge køretøjer, baseret på erfaringerne fra projektet.

Ved brug af udstyret kan Færdselsstyrelsens inspektører nemlig lave en indledende måling af et køretøjs udstødning under kørsel og dermed anvise køretøjer med høj udledning til vejsidesyn.

"Det er en forudsætning for effektiv kontrol, at vi gennemfører kvalificerede inspektioner, men også at vi har en intelligent metode til at udvælge køretøjer til kontrol. Det første kan styrelsens inspektører, og med plume chasing-udstyret får vi muligheden for i endnu højere grad at målrette udvælgelsen af køretøjer. Og samtidig vil branchen opleve, at der skal bruges mindre tid på kontrol af køretøjer, som ellers er helt i orden i forhold til miljøkrav. Det er en fordel for os alle," siger vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach.

Vejsidesyn

Færdselsstyrelsen foretager hvert år godt 5.300 vejsidesyn på tunge køretøjer, svarende til 5 procent af tunge køretøjer indregistreret i Danmark. Vejsidesynet omfatter dog også udenlandske køretøjer.

Her kontrollerer styrelsens inspektører for fejl, der kan få indflydelse på færdselssikkerheden og overtrædelser af miljøkrav til tunge køretøjer. Ved væsentlige eller farlige fejl og mangler vil et køretøj enten blive pålagt syn eller få nedlagt kørselsforbud. Ligeledes kan styrelsen overlade køretøjet til politiet.

Plume chasing er det seneste værktøj, styrelsen tager i brug for at skabe det mest sikre og effektive vejsidesyn. Tidligere i 2021 fik Færdselsstyrelsen med samme formål monteret udrykningsblink på én af sine biler som en del af en forsøgsordning på området.

Plume chasing – sådan foregår det

Plume chasing er en metode til at måle forureningsudledning fra et forankørende køretøj.

Til formålet vil der være monteret rør forrest på hver side af Færdselsstyrelsens bil. Rørene leder udstødningsgassen til bagagerummet, hvor gassen bliver analyseret. En monitor i kabinen viser måleresultaterne.

Måleudstyret viser først, hvornår Færdselsstyrelsens bil ligger i den udstødningssky, som køretøjet foran udleder. Når det er tilfældet, bliver der foretaget en indledende måling, som i første omgang måler, om udledningen ser ud til at være lav eller mistænkeligt høj.

Viser målingen herefter, at udledningen fra et tungt køretøj fortsat er mistænkeligt høj, vil køretøjet blive anvist til et vejsidesyn, som vurderer hvilke konsekvenser det i så fald vil få.