Politiet slår alarm: Vi holder øje med disse trafikanter i næste uge

Foto: Shutterstock

Politiet gennemfører i perioden 31. maj til 6. juni en stor landsdækkende færdselskontrol.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2019 blev 31 cyklister og 13 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 919 cyklister og 227 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag. 

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

Derfor gennemføres der nu en landsdækkende færdselskontrol, der skal tjene til at dæmme op for problemet. Det fortæller Bornholms Politi mandag i en pressemeddelelse.

Mere udsatte

I samme meddelelse svarer politiet på, hvorfor det er vigtigt med en indsats mod cyklister og knallerter. Her fremføres der særligt fire punkter, som begrunder, at kontrollerne nu gennemføres.

• Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker. 
• Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
• Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.
• Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Den landsdækkende færdselskontrol finder sted i perioden 31. maj til 6. juni.