Peter Madsen passer sig selv: Nu kritiseres "alvorlige" huller i sikkerheden

Foto: Dplay

Flere punkter i sikkerhedsforanstaltningerne omkring den drabsdømte opfinder kritiseres nu.

"Sikkerheden i Herstedvester Fængsel har ikke været på et tilfredsstillende niveau, og der er et tydeligt behov for akutte sikkerhedstiltag i det lukkede fængsel."

Så skarpt starter Justitsministeriet en pressemeddelelse. 

Heri konkluderer justitsminister Nick Hækkerup på baggrund af en redegørelse fra kriminalforsorgen om fangeflugten fra Herstedvester i oktober måned.

Madsen fik "fri leg"

Redegørelsen skildrer et voldsomt hændelsesforløb, hvor en ansat blev taget som gidsel, og flere ansatte blev truet med vellignende attrapper. 

Kriminalforsorgen konstaterer, at der op til flugtforsøget ikke har været den nødvendige sikkerhedsmæssige opmærksomhed på den indsatte. Blandt andet har den indsatte haft beskæftigelse i et særskilt værksted uden fast overvågning, ligesom han har kunnet færdes uledsaget til psykologbesøg og gå rundt i fængslet med en rygsæk.

Kriminalforsorgen konkluderer også, at der ved placeringen af den indsatte i Herstedvester Fængsel ikke har været et tilstrækkeligt fokus på den indsattes vilje, evne og kapacitet til at planlægge og gennemføre alvorlige og personfarlige overfald med henblik på undvigelse.

Der er nu foretaget en gennemgang af de øvrige indsatte i Herstedvester Fængsel, hvilket har resulteret i, at 5 andre indsatte er blevet flyttet fra Herstedvester Fængsel til andre lukkede fængsler.

Ligeledes er der iværksat akutte sikkerhedstiltag i Herstedvester Fængsel. Blandt andet er der indført skærpede sikkerhedstiltag i flere af fængslets bygninger, indsatte skal nu bære ejendele i gennemsigtige poser, ligesom kameraovervågningen i fængslet vil blive øget.

Burde have afsonet andet sted

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup burde Peter Madsen slet ikke have været indsat i Herstedvester. 

”Først og fremmest står det med redegørelsen klart, at den indsatte slet ikke burde have været placeret i Herstedvester Fængsel. Når det derudover fremgår, at den indsatte har haft mulighed for at være uovervåget i et særskilt værksted og har kunnet transportere attrapper rundt uden ledsagelse af personale, så er det jo fuldstændig åbenlyst, at der har været alvorlige huller i sikkerheden. Det er selvfølgelig kritisabelt," siger justitsministeren, inden han fortsætter: 

"Derfor er det på sin plads, at kriminalforsorgen sætter ind med en række tiltag til forbedring af sikkerheden såvel i Herstedvester Fængsel som på landsplan. Det understreger samtidig behovet for den handlingsplan om fangeflugter, som jeg har bestilt i forlængelse af undvigelsen fra en retspsykiatrisk afdeling sidste år.”