Nye regler træder i kraft: Nu stopper festen tidligere

Foto: Rigspolitiet

De nye regler er trådt i kraft.

Fredag 28. maj trådte nye støjregler i kraft tre steder i København. Fremover skal al elektronisk forstærket musik slukkes senest kl. 20.00 på hverdage og kl. 22.00 fredage og lørdage. Det skal gøre en forskel for de københavnere, der især i sommermånederne er generet af støj og høj musik til langt ud på natten.  Det oplyser Københanvs Kommune i en pressemeddelelse. 

"Fra fredag d. 28. maj gælder nye regler for, hvornår der skal slukkes for de fængende beats og den tunge bas på tre af de mest populære forsamlingssteder, som Københavns Kommune har ansvaret for. Havneparken på Islands Brygge, Hørsholmparken på Nørrebro og den del af Fælledparken, der ligger op mod Serridslevsvej, har nemlig fået nye, støjregulerende skilte, og med dem gælder et sæt nye regler: Al elektronisk forstærket musik skal slukkes senest kl. 20.00 på hverdage samt søn- og helligdage og kl. 22.00 på fredage og lørdage," skriver kommunen. 

De nye regler blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i marts måned. Reglerne skal sikre den gode nattesøvn, fortæller Søren Geert Nielsen, chef for Teknik- og Miljøforvaltningens støjenhed.   

"Høj musik til langt ud på natten har flere somre været et problem for mange københavnere. Sidste sommer var det særligt slemt, fordi det nedlukkede natteliv fik mange til at søge mod parker og grønne områder med store højtalere og lyst til at feste. Vi er ikke ude på at forhindre nogen i at have det sjovt sammen i byen, men vi er nødt til at sikre, at der bliver taget hensyn til de mest støjplagede naboer," siger Søren Geert Nielsen.  

Politiet holder øje

Nu, skiltene er oppe, er det Københavns Politi, der skal sikre, at reglerne bliver overholdt.

"Vi kommer til at være særligt opmærksomme på de grønne områder, som erfaringsmæssigt har været særligt udfordrede af støjproblemer, og hvor reglerne nu er skærpet. Her vil vores udgangspunkt være at gå i dialog med folk og gøre opmærksom på de nye støjregler. Og bliver vores anvisninger ikke fulgt, så risikerer man at få en bøde," siger politiinspektør og leder af Center for borgertryghed ved Københavns Politi, Tommy Laursen.

En række af de områder langs havnen, der sidste år var plaget af støj, er ejet af private grundejerforeninger. Det gælder eks. Nordhavn, Krøyers Plads og Sluseholmen. Her skal de private grundejere selv søge politiet om godkendelse af ordensreglementer og stå for skiltningen.  

Fakta om de nye støjregler på Islands Brygge, i Hørsholmparken og i Fælledparken  

De skærpede støjregler gælder for Havneparken på Islands Brygge, i Hørsholmparken på Nørrebro og i den del af Fælledparken, der ligger op mod Serridslevsvej. 

Reglerne betyder, at det fremover er forbudt at spille elektronisk forstærket musik:  

  • Fredag og lørdag kl. 22-09  
  • Søndag til torsdag samt helligdage kl. 20-07  

‘Elektronisk forstærket’ dækker over alt det, der er sat strøm til. Alle former for mobile musikanlæg og højttalere tæller med, oplyser Københavns Kommune. 

Selvom der gælder nye regler for, hvornår musikken skal slukkes, så gælder ordenbekendtgørelsen fortsat, ligesom de almindelige regler for parken/området skal overholdes.