Her sættes helt nye trafik-kameraer: Skal holde ekstra godt øje

Foto:Shutterstock

Nu sættes der navn på to vejkryds, hvor de nye kameraer kan blive hængt op

Nu fortæller Vejdirektoratet, at man fra direktoratets side er klar til at tage næste skridt imod rødkørsel. 

"Transportministeren og justitsministeren har tidligere i år nedsat en arbejdsgruppe, der skulle indsamle erfaringer om de såkaldte rødkørselskameraer, der kan fotografere bilister, som kører over for rødt," skriver Vejdirektoratet, inden de fortsætter: 

"Arbejdsgruppen, derud over Vejdirektoratet, der sidder for bordenden, består af Aarhus Kommune, Rigspolitiet og Østjyllands Politi har nu valgt to kryds til næste fase af forsøget."

Det oplyses desuden, at arbejdsgruppen har gennemgået en lang række kryds i Aarhus, og det er besluttet at gå videre med to kryds, hvor der på sigt skal sættes kameraer op. 

  1. Edwin Rahrs Vej / Åby Ringvej
  2. Skanderborgvej / Ravnsbjergvej

Blitzes 

Først når der er indkøbt udstyr, tages der endelig stilling til, hvor mange kryds der skal indgå i testningen af rødkørselskamera. Det er således ikke sikkert, at der opstilles kameraer i begge kryds. Spørgsmålet om et eller to kryds vil bl.a. afhænge af prisen på kameraer, opsætning mv. Det endelige udstyr kan også influere på valg af kryds.

Når forsøget er sat i gang, vil de trafikanter, der kører over for rødt, blive blitzet og få tilsendt en bøde på samme måde, som det i dag sker ved hastighedsovertrædelser på strækninger med en stærekasse.

"Det er et stærkt ønske fra alle parter at få forsøget i gang , og på en måde, så det giver det bedste effekt. Vi skal sætte ind over for de bilister, der ser stort på reglerne og skaber utryghed og ekstremt farlige situationer i trafikken. Derfor er det godt, at vi nu når et skridt videre i projektet med rødkørselskameraer i Aarhus, og jeg ser frem til at følge arbejdsgruppens arbejde og modtage deres resultater og anbefalinger, så de forhåbentlig gode erfaringer kan bruges andre steder i landet," udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelesen fra Vejdirektoratet.