Gik fire uger uden mad og vand: Kun tre overlevede

Sagen blev meldt til politiet af Dyrenes Beskyttelse. Foto: Rigspolitiet

24 dyr gik i henved fire uger uden adgang til hverken mad, vand eller varme.

Groft uforsvarligt med karakter af mishandling.

Sådan lød de alvorlige anklager mod en mand fra Nordsjælland, der var tilsagt i retten fredag morgen. Retssagen var allerede blevet udskudt flere gange siden Dyrenes Beskyttelse politianmeldte sagen tilbage i august 2018. Dommen lød på 30 dages betinget fængsel og tiltalte frakendes retten til eje, eller på anden måde beskæftige sig med, dyr i 2 år.

Til trods for at strafferammen ikke er udnyttet til fulde, mener Dyrenes Beskyttelse at dommen er et stort skridt i den rigtige retning. Det fortæller organisationen i en pressemeddelelse. 

"Det er en meget speciel og principiel sag, idet det ikke har været muligt at finde tidligere domme, hvor der er blevet dømt for overtrædelse af dyreværnsloven i forhold til krybdyr. Denne sag er et stort skridt i retning af, at krybdyr skal opfattes på præcis samme måde som hunde og katte," siger dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen. 

Dyrenes Beskyttelse så som altid i sager om vanrøgt og mishandling, at den fulde strafferamme blev benyttet. Alligevel er denne sag et skridt i den rigtige retning mod at opfatte alle dyr som sansende væsner.

Dyreværnssag

Der er tale om en sag hvor 24 terrarier er blevet overdraget til Dyrenes Beskyttelses Internat i Roskilde tilbage i 2018.

De 24 terrarier havde ikke været tilset i 4 uger og dyrene havde derfor gået uden adgang til mad, vand og varme, som denne type dyr er dybt afhængige af. Ejeren var nødsaget til at fraflytte sin lejlighed og havde derfor efterladt de mange dyr ved sin mor, hvorefter han ikke havde tilset dyrene siden.

"Flere af dyrene lå døde i deres vandskål da terrarierne blev åbnet. Der blev i alt fundet 24 dyr, hvoraf kun tre af dem stadig var levende. Terrarierne indeholdt en blanding af krybdyr, edderkopper og en skorpion. Det er en virkelig grov sag, hvor dyr er sultet ihjel over lang tid og dommen i dag statuerer derfor et vigtigt eksempel på, hvordan vi skal opfatte dyr uanset om de har pels eller skæl. Alle dyr – også krybdyr – er at betragte som sansende væsener," siger Yvonne Johansen. 

Tiltalte i sagen mødte op i retten og sagen blev kørt som en tilståelsessag. Den tiltalte mand har valgt ikke at anke sagen.