Dyr skolestart: Bøderegn over forældre

Foto: Shutterstock

Nu gør Rigspolitiet status på skolestarts-kontrollerne landet over.

Mange forældre har i forbindelse med skolestart haft udgifter til andet end skoletaske og penalhus - de har nemlig også haft udgifter til færdselsbøder. 

Det kan helt bestemt være en stressende affære at have børn, som skal op og i tøjet, spise morgenmad og afleveres i skole - og noget tyder desværre på at en del forældre i den forbindelse laver forseelser i trafikken. 

Rigspolitiet har i ugerne 33, 34 og 35 gennemført en målrettet indsats, i forbindelse med børnenes skolestart landet over. De små poder skal nemlig gerne kunne færdes trygt og sikkert på skolevejene. Nu gøres der status over kontrollen - og det viser sig at der har været en regulær bøderegn. 

Der er samlet blevet konstateret lidt over 7.700 forseelser. 

  • 7.078 hastighedsovertrædelser på skolevejene.

  • 118 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 72 tilfælde var børnene ikke fastspændt

  • 87 benyttede mobiltelefon under kørslen 

I indsatserne omkring skolevejene blev der især fokuseret på:

  • bilernes hastighed 

  • om børnene var fastspændt i bilerne i sikkerhedssele

  • om førerne selv huskede at anvende sikkerhedssele

  • skolepatruljernes arbejde

  • forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Resultatet taler for sig selv og vidner om at politiets indsats på området er nødvendig. 

“Vi arbejder hver eneste dag på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne samt skabe tryghed i trafikken. Skolebørn skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken, og forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres børn ud i trafikken. Heldigvis er vores skoleveje meget sikre, men jeg er ærgerlig over, at vi hvert eneste år kan sigte så mange trafikanter for at overtræde færdselsloven, og i år er ingen undtagelse”, udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Politiet vil fortsat holde løbende kontroller på skolevejene resten af skoleåret, ligesom de igen næste år, vil gentage den målrettede indsats i forbindelse med skolestart, i tæt samarbejde med Rådet For Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.