Du risikerer at blive straffet: Er pludseligt blevet forbudt

Foto: Shutterstock

Nu strammes reglerne

Et nyt og skærpet kontantforbud betyder, at det fremover er ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter. Forbuddet skal være med til at forhindre tilbageførsel af sorte penge til samfundsøkonomien. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets seneste kvartalsrapport. Det oplyser Anklagemyndigheden onsdag i en pressemeddelelse

"Et bundt sedler af en vis størrelse skal få alarmklokkerne til at ringe hos erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af hvidvaskloven. Det er hensigten med det skærpede kontantforbud, der fra 1.juli i år har gjort det ulovligt at modtage kontant betaling, når beløbet er over 20.000 kroner. Grænsen var tidligere 50.000 kroner. Kontantforbuddet skal virke som et værn mod, at udbyttet fra kriminalitet kanaliseres ind i den lovlige økonomi," fortæller Hvidvasksekretariatet.

»I praksis betyder den nye beløbsgrænse, at det er blevet mere vanskeligt at vaske penge hvide gennem køb af fx ure, biler og kunst. Pengene kan stamme fra sort arbejde, narkohandel, røveri, menneskehandel, underslæb eller lignende. Og jo flere huller vi kan lukke, jo bedre er det selvfølgelig. Vi vil gerne have at informationen om den nye beløbsgrænse når frem til de rette modtagere, som både er de underretningspligtige, borgerne og de erhvervsdrivende. Der kan være tale om helt lovlige forhold, når man ønsker at betale kontant for fx et ur, større partier vin, en båd eller når man foreslår håndværkeren at betale en reparation kontant. Men det kan i høj grad også være tegn på det modsatte, og derfor skal borgerne og særligt de erhvervsdrivende kende beløbsgrænsen,« siger Jørgen Andersen, der er leder af Hvidvasksekretariatet.

Flere overtrædelser af hvidvaskloven

Når Hvidvasksekretariatet modtager underretninger om brud på kontantforbuddet, bliver oplysningerne sendt videre til SØIK, der efterforsker og fører sagerne. I løbet af 2020 blev der udstedt bøder for overtrædelser af kontantforbuddet i omkring 80 sager. I 2021 har SØIK indtil videre behandlet 29 underretninger om mistanke om overtrædelse af kontantforbuddet. Der er indledt efterforskning i foreløbig 24. For flere sagers vedkommende anfører de erhvervsdrivende, at de ikke har været opmærksomme på kontantforbuddet, og derfor forudser Hvidvasksekretariatet, at antallet af sager vil stige med den nye beløbsgrænse på 20.000 kroner.

»Allerede før den skærpede beløbsgrænse leverede vi et stigende antal underretninger videre til SØIK, politikredsene og andre myndigheder, og sammen med et øget fokus i samfundet på hvidvask og terrorfinansiering bliver vores samarbejdspartnere, de underretningspligtige stadig mere opmærksomme på, hvad der kan være tegn på hvidvask eller terror finansiering. Når vi i Hvidvasksekretariatet modtager underretninger vurderer vi hvilke oplysninger, der skal bringes videre til andre myndigheder. Det kan fx være Skattestyrelsen eller Finanstilsynet, eller fx til efterforskning i PET eller i politikredsene,« siger Jørgen Andersen.

Ved overtrædelse af kontantforbuddet er den gennemsnitlige bødestørrelse for virksomheder 17.000 kr. og for enkeltpersoner 1.500 kr. Kontantforbuddet gælder også selvom betalingen deles op i flere mindre beløb.