Slår alarm: Disse bilister holder politiet særligt øje med i denne uge

Foto: Shutterstock

I denne uge er der en gruppe bilister, som politiet holder særligt skarpt øje med.

Syd- og Sønderjyllands Politi gennemfører hastighedskontrol i hele denne uge. Det fortæller politikredsen mandag. Det oplyses desuden, at man - som et led i indsatsen - gennemfører en såkaldt Speedmarathon onsdag i denne uge. 

Det fortæller politikredsen i en pressemeddelelse. 

"Syd- og Sønderjyllands Politi gennemfører fra mandag den 19. april til søndag den 25. april en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser," skriver politiet, inden de tilføjer:

"Færdselspolitiet gennemfører kontroller på veje i byerne samt på lande- og motorveje. Og som et led i indsatsen gennemfører færdselsbetjentene blandt andet en såkaldt Speedmarathon onsdag den 21. april." 

I alle døgnets timer om onsdagen vil der således være en ATK-indsats på den samme vejstrækning – og ikke blot i dagtimerne.

"Det kniber desværre stadigvæk for nogle trafikanter at lette foden fra speederen, men vi håber, at en færdselsindsats som denne kan være med til at skabe en adfærdsændring. For der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken," pointerer vicepolitiinspektør Knud Reinholdt fra Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den målrettede indsats mod for høj hastighed finder sted i politikredsene landet over. 

Hvorfor indsats mod hastighed?

  • Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.
  • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald. 
  • I 2012 – 2018 omkom 403 personer på landsplan i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene. I 72 procent af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28 procent var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.
  • Ved 80 km/t. kører du cirka 33 meter mens du reagerer, og efter cirka 64 meter holder du stille. Kører du 95 km/t. bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.
  • Hvis to bilister kolliderer med 80 km/t., vil ulykken i 30 procent af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60 procent ved en hastighed på 90 km/t.
  • Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/t. vil ulykken være fatal i 60 procent af tilfældene. Risikoen stiger til 80 procent ved 90 km/t.
  • De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje. 62 procent af dødsulykkerne på disse veje sker med en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t. 38 procent af dødsulykkerne sker med en overskridelse på mere end 20 km/t.