Tiltale: Bombeangreb i Danmark kan koste svenskere livstid

Bomben sprængte sidste år. Foto: Shutterstock

To svenske statsborgere er blevet tiltalt for at have bragt en bombe til sprængning i august sidste år ved Skattestyrelsen i København.

De er bl.a. tiltalt efter straffelovens § 114 a, der omhandler terrorlignende handlinger og giver mulighed for forhøjet straf. Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der bliver rejst tiltale mod to mænd for at have bragt en bombe til sprængning ved Skattestyrelsen. Det fortæller Anklagemyndigheden mandag. 

De to mænd på henholdsvis 22 år og 23 år har efter anklagemyndighedens opfattelse planlagt bombesprængningen – muligvis sammen med en eller flere uidentificerede medgerningsmænd. De to mænd, der er svenske statsborgere, er tiltalt for at have transporteret bomben i en bil fra Øresundsbroen til Skattestyrelsens bygning på Østerbro i København 6. august siudste og bragt bomben til sprængning samme aften kl. 22.14.

Bomben medførte omfattende ødelæggelser på Skattestyrelsens bygning og også skader på den nærtliggende Nordhavn Station.

Terrorlignende handling

De to svenske statsborgere er tiltalt for overtrædelse straffelovens § 192 a om besiddelse og anvendelse af en bombe samt straffelovens § 114 a, jf. § 183, stk. 2, om bombesprængning ved en terrorlignende handling. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas fra Statsadvokaten i København. 

Det er i den forbindelse anklagemyndighedens opfattelse, at der er tale om en overtrædelse af den internationale konvention til bekæmpelse af terrorbombninger. I sådanne tilfælde kan straffen efter straffelovens § 114 a forhøjes med indtil det halve.

»Et angreb på Skattestyrelsen er et angreb på os alle, og derfor er der tale om en særdeles grov sag. En kraftig bombe er blevet sprængt ved en offentlig myndighed, og bombesprængningen har kunnet skræmme de ansatte og resten af befolkningen og forstyrre myndighedernes arbejde. Heldigvis kom ingen personer til skade, men anklagemyndigheden mener, at sagen er så grov, at der er tale om en terrorlignende handling, og at straffen derfor bør forhøjes,« siger Lise-Lotte Nilas.

De to mænd er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 2, samt straffelovens § 114 a, nr. 6, jf. § 183, stk. 2, der kan give fængsel op til livstid. Der nedlægges desuden påstand om udvisning med indrejseforbud for bestandig.