Stop på dansk rasteplads ender med at koste 225.000 kroner

Foto: Shutterstock

Det blev pludseligt en dyr fornøjelse, da han blev vinket ind til siden.

Sydjyllands Politi fortæller mandag. at politikredsen 21. oktober vinkede flere end 70 tunge køretøjer, der kørte i sydgående retning på E45 ved Ustrup V, ind på rastepladsen. Her blev køretøjerne kontrolleret, og det blev særligt dyrt for et vognmandsfirma. 

Politiet havde fokus på alle overtrædelser relateret til tungvognsområdet, da Tungvognscenter Syd i samarbejde med Miljøkontrollen og Toldstyrelsen gennemførte tungvognskontrollen. Kontrollen afdækkede i løbet af dagen flere forskellige overtrædelser som fx overbelægning på en grisetransport, manglende dokumenter, manglende udsyn gennem frontruden, overtrædelser af køre-hviletidsreglerne og forskellige fejl og mangler.

Et af de køretøjer, der blev vinket ind, var en udenlandsk lastbil, som efterfølgende måtte forlade rastepladsen med en betydelig bøde.

Her fandt personale fra Tungvognscenter Syd 15 tilfælde af kørsel på anden mands førerkort samt 5 overtrædelser af køre-hviletidsreglerne.

Alt i alt gav det en bøde på 28.500 til chaufføren og på 197.000 kr. til virksomheden. Alt i alt gav det en bøde på 28.500 til chaufføren og på 197.000 kr. til virksomheden. Derudover skal spørgsmål om frakendelse og indrejseforbud nu indbringes for Retten i forhold til chaufføren.  

Polsk lastbil gik også i fælden

Blandt de køretøjer, der blev kontrolleret, var også en polsk lastbil. Ved undersøgelsen af lastbilens gods, der ifølge papirerne burde være sorteret elektronikaffald, kunne medarbejderne ved Tungvognscenter Syd og fra Miljøstyrelsen konstatere, at der blandt andet var printplader, batterier og lignende farligt affald iblandt, som burde være sorteret fra. Der var altså tale om anmeldelsespligtigt affald, hvortil chaufføren ikke havde den nødvendige dokumentation.

Efter kontrollen kørte chaufføren affaldet retur til afsender, hvor personale fra kommunen klassificerede affaldet. Kommunen var enig i Miljøstyrelsens afgørelse og virksomheden fik derfor en startbøde på 20.000 kr. og herefter 3000 kr. pr. påbegyndt ton affald. Lastbilen kørte med i alt 22 tons affald.

Ud over elektronikaffaldet transporterede den ukrainske chauffør også en cykel, som var fastspændt mellem lastbil og sættevogn.

I første omgang forklarede chaufføren, at han havde medbragt cyklen fra sit hjemland med henblik på daglig motion, men på cyklen var der klistermærker med danske flag og en etiket fra en dansk cykelforhandler. Efter en kort afhøring fortalte chaufføren, at han havde fundet cyklen ulåst i et buskads.

Han erkendte ulovlig omgang med hittegods og betalte på stedet 2000 kr. i bøde og cyklen blev beslaglagt.