Snød med lektierne: Nu skal de betale kæmpebøde

Foto: Shutterstock

Nu vanker der en bøde på 50.000 kroner.

Forbrugerombudsmanden oplyser torsdag i en pressemeddelelse, at Vestre Landsret har stadfæstet, at team.blue Denmark skal betale en bøde på 50.000 kroner for at have medvirket til ulovligt salg af eksamensopgaver. Virksomheden har stillet serverplads til rådighed for hjemmesiden fixminopgave.dk, selv om Forbrugerombudsmanden havde nedlagt forbud mod aktiviteter på siden.

team.blue Denmark (tidligere Zitcom og før det UnoEuro) er blevet dømt for medvirken til, at fixminopgave.dk ulovligt kunne sælge eksamensopgaver og skal derfor betale en bøde på 50.000. kr. Det fastslår Vestre Landsret og stadfæster dermed en tidligere dom fra Retten i Horsens.

team.blue Denmark har medvirket ved at stille serverplads til rådig-hed for hjemmesiden fixminopgave.dk, så ejerne af fixminopgave.dk kunne overtræde Forbrugerombudsmandens forbud mod aktiviteter på siden.

Vestre Landsret skriver i dommen:

”team.blue Denmark A/S (tidligere Zitcom A/S) har stillet serverplads til rådighed for En bedre fremtid IVS og Fixmyassignement Ltd’s hjemmeside fixminopgave.dk, hvorfra der blev udbudt opgaver til salg i strid med forbuddet. Dette er medvirken til, at En bedre fremtid IVS og Fixmyassignement Ltd kunne overtræde forbuddet.”

Nedlægger forbud

Forbrugerombudsmanden nedlagde i 2018 forbud mod hjemmesiden fixminopgave.dk.

Et forbud, som blev godkendt af Sø- og Handelsretten. Efterfølgende anmodede Forbrugerombudsmanden team.blue Denmark om at lukke hjemmesiden, men det afviste virksomheden bl.a. med påstand om, at forbuddet alene vedrørte ejerne af fixminopgave.dk. Forbrugerombudsmanden udstedte herefter et nyt forbud, denne gang målrettet team.blue Denmark og igen godkendt af Sø- og Handelsretten. Det førte til, at hjemmesiden blev lukket.

Sagen var oprindeligt rettet mod webudbyderen UnoEuro Danmark A/S, men selskabet fusionerede i 2019 til Zitcom A/S og ændrede senere navn til team.blue Denmark A/S.

”Vestre Landsret har slået fast, at et forbud mod en hjemmeside ikke kun gælder hjemmesidens ejere. Virksomheder, der for eksempel sælger serverplads til en hjemmeside, skal således respektere et forbud mod en hjemmeside, da de ellers kan blive straffet med bøde,” udtaler forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelse:  

”Dommen fra Vestre Landsret gør det muligt at standse ulovlige hjemmesider hurtigere. Allerede med udstedelsen af det oprindelige forbud skulle team.blue Denmark have ophørt med at stille serverplads til rådighed for den ulovlige hjemmeside.”