Risikerer straf: Danskere deler flittigt på sociale medier

Foto: Shutterstock

Man skal tænke sig om, inden man deler eller gemmer en video fra fx Snapchat.

Det handler om hensynet til offeret, der ikke skal krænkes yderligere. Så enkelt er budskabet fra Syd- og Sønderjyllands Politi efter en aktuel sat har bragt sindene i kog. 

Fornylig er en video af et voldeligt overfald på et toilet gået viralt. Den er blevet delt på både websites og på sociale medier. Syd- og Sønderjyllands Politi har appelleret tidligere til, at man stopper med at dele videoen og heller ikke gemmer den. Det kan være ulovligt at dele den. 

Nu fortæller politiet, at mange har været uforstående overfor, hvorfor det skulle være ulovligt at dele en video af den type. Der er tale om unge, hvor en bliver slået på og ydmyget, ikke om for eksempel børneporno. Loven er dog strikket sådan sammen, at allerede den første, der deler videoen, har gjort noget ulovligt.

Når personen på videoen ikke klart og tydeligt har givet et andet menneske lov til at dele et billede eller en video af sig selv i den situation, har ingen andre ret til at videredele det. 

Det gælder også de næste i rækken, som modtager eller finder den på nettet eller andre steder. Ved at dele den tilføjer man offeret en yderligere krænkelse. Den forurettede har krav på ikke at blive stillet til offentlig skue.

Overvejer at rejse tiltale

Det hører under Straffelovens paragraf 264 d. Den lyder

"Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person."

Politiet efterforsker derfor også den deling, der er sket af videoen. Det kan allerede nu ses, at delingen har været omfattende. Om der skal rejses tiltaler i den forbindelse vil først blive afgjort senere, udtaler Syd- og Sønderjyllands Politi.