To børn omkommer i tragisk brand: Nu er der nyt i sagen

Foto: Shutterstock

To børn afgik søndag ved døden i forbindelse med en tragisk brand i et hus i Hobro. Gentagne redningsforsøg var forgæves, fortæller Nordjyllands Politi.

Kort efter kl. halv to – kl. 01.36 den 24. maj 2021 – fik Nordjyllands Politi anmeldelse om et hus, der var i brand på Mariagervej i Hobro.

Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi blev omgående sendt til adressen, ligesom ambulancepersonale blev dirigeret frem. 

Redningsforsøg umuliggjort af voldsom brand  

Da man ankom til stedet, var der en særdeles kraftig brand i huset – og det var ikke muligt for hverken røgdykkere eller politi at komme ind i det overtændte hus, hvilket umuliggjorde evakuering.

To børn – en dreng på 7 og en pige på 11 år – nåede ikke ud af husets 1. sal, og flere forgæves redningsforsøg fra moderen og hendes samlever var ikke muligt på grund af den særligt voldsomme brand. Begge børn afgik ved døden, mens moderen og hendes samlever er indlagt på hospitalet med røgforgiftning og forbrændinger. 

Ingen tegn på forbrydelse

Politiet har sideløbende med og efter slukningsarbejdet undersøgt sagen, blandt andet bistået af teknikere, ligesom der er udført et afhøringsarbejde. Og der er ikke noget, som tyder på, at der er sket en forbrydelse, slår Nordjyllands Politi fast i en pressemeddelelse. 

”Vores undersøgelser peger klart på, at der er tale om en dybt tragisk ulykke,” pointerer lederen af politiets arbejde med sagen, politikommissær ved Nordjyllands Politi, Lene Madsen, der på nuværende tidspunkt dog ikke kan udtale sig konkret om den helt præcise årsag til, at branden opstod.

”Brandårsagen er noget, som vores videre brandtekniske undersøgelser blandt andet skal være med til at fastslå helt præcist, ligesom vores andre undersøgelser skal klarlægge de nærmere omstændigheder i forbindelse med branden. Jeg vil gerne have de undersøgelser helt på plads, før vi lægger os fast på brandårsag,” forklarer politikommissæren, som igen understreger, at der ikke er noget, som peger på, at der er sket en forbrydelse. 

 

Undersøgelser fortsætter

Lene Madsen tilføjer, at der i de kommende dage og uger ligger et undersøgelsesarbejde foran politiet. Derfor kan der gå et stykke tid, før man kan melde ud om den endelige årsag til brandens opståen.

Brandstedet er stadig afspærret og vil fortsætte med at være det, mens undersøgelserne pågår.