Afslører: Politiet holder særligt øje med disse danskere lige nu

Foto: Shutterstock

I denne uge er færdselspolitiet endnu en gang særligt stærkt tilstede på de danske veje, gader og stier

Politiet gennemfører i perioden 25. oktober til 31. oktober 2021 en målrettet indsats, som de håber vil hjælpe med at højne trafiksikkerheden her til lands. Denne gang har ordensmagtet blikket stift rettet mod landets cyklister og knallertkørere

Det er der en særlig grund til, fortæller Rigspolitiet

"Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2020 blev 28 cyklister og 7 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 799 cyklister og 257 knallertførere kom til skade," skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse - og fortsætter: 

"I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag"

En særlig grund

Der er en særlig grund til, at netop knallerter er i fokus denne gang

"Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende"

Rigspolitiet sætter endnu flere ord på, hvorfor de vælger at tage en uge, hvor de holder ekstra godt øje med danske cyklister og knallertkørere. De opsummerer deres bevæggrunde i fire punkter, der er som følger:

  • Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.
  • Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
  • Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.
  • Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj